Jämställdhetsfrågor – historiskt

En del jämställdhetsfrågor kan män engagera sig i utan att detta utmanar deras position i den så kallade hegemoniska maskuliniteten.

Begreppet hänvisar till den manliga genuspraktik som inrymmer det för tillfället accepterade svaret på patriarkatets legitimitet. Ett exempel är mäns våld mot kvinnor. Inom den politiska diskurs motståndet mot detta skapar, delas män upp i bra män och dåliga män. De män som aktivt tar avstånd från mäns våld mot kvinnor blir här duktiga män som tar ansvar, i motsats till ”de andra” männen som utövar våld. Denna fråga engagerar ett förhållandevis stort antal män, i motsats till andra jämställdhetsfrågor. Det så kallade Piteåuppropet och delar av nätverket Män för jämställdhet är exempel på hur män gått samman och formulerat motstånd mot mäns våld mot kvinnor.

Trots att detta arbete är betydelsefullt då det i förlängningen förhoppningsvis bidrar till att mildra den manliga överordningens yttersta uttryck, våldet mot kvinnor, utmanar det inte den rådande könsmaktsordningen i någon högre grad. Vissa feministiska frågor bedrivs alltså idag, liksom på 1800-talet, utan att egentligen utmana rådande föreställningar om manligt och kvinnligt eller det system av över- och underordning som är kopplat till dessa.

One Response to Jämställdhetsfrågor – historiskt

  1. Bra inlägg!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *